HVAD ER HOLOTROPI?


Holotropic Breathwork, udviklet af Christina og Stanislav Grof, M.D., er en åndedrætsteknik, kombineret med specielt udvalgt musik samt kropsterapi. Det er en kraftfuld metode til selvudvikling og healing af krop og psyke.


Mange af os ønsker at forstå os selv bedre. Typisk er vi kun bevidste om ca. 10% af det vi indeholder, de 90% er ubevidste for os. Fysiske problemer stammer ofte fra noget psykisk. Det er det, man kalder psykosomatiske sygdomme. Ved at forstå psyken bedre, kan man blive mange af disse fysiske problemer kvit. Det kræver, at man kan arbejde med sin egen psyke i trygge omgivelser og få den hjælp, til at integrere oplevelserne, så de kan bruges konstruktivt og give nye indsigter.


Mange af os ønsker at forstå os selv bedre, og vi er typisk kun bevidste om ca. 10% af det vi indeholder – resten er ubevidst. Arbejder man bevidst med sin psyke i trygge omgivelser, kan man opnå bedre forståelse og undgå psykosomatiske sygdomme.
Holotropic Breathwork kan give nye oplevelser og indsigt i psyken, der kan bruges konstruktivt og give nye indsigterHer er et redskab, til at få øje på psykiske ubevidste handlemønstre, sammenhænge imellem psyken og fysiske blokeringer og også mere åndelige aspekter.​

Efter hver session bliver du bedt om at tegne en mandala. Når sessionen er færdig for alle, vil vi hver især gentive essensen af oplevelserne i sessionen. Dette er for at integrere oplevelserne, så de kan ”bruges” i hverdagen. Teknikken skal ikke ses som et alternativ til psykoterapi, men som en måde at få forståelse for det hele menneske, man er.

Holotropic betyder ”bevægelse mod helhed” (af græsk og latin: holos = helhed, trepein = bevægelse hen imod).

Hvis vores TV går i stykker, ved vi godt, at udsendelserne bliver sendt og kan modtages af alle andre. På samme måde kan man sige, at det, at vores krop/sind ikke er åbent for at modtage signaler fra det kollektive/spirituelle lag, ikke betyder, at der ikke sendes og kan skabes kontakt til det kollektive bevidsthedslag, til kontakt med noget større end os selv.

VIL DU VIDE MERE?


Stanislav Grof har i lang række bøger og artikler beskrevet sin forskning og psykoterapeutiske metode - foruden andre beslægtede emner.

Besøg også holotropi.dk.Apollon v/ Helle Nielsen // 8000 Aarhus C

  +45 2320 4670 // hnbear@hotmail.com

SESSIONERNE

En holotropisk åndedrætssession er enkel og noget alle kan deltage i. Vi arbejder med begreber som 

Holotropic Breathwork, Kollektiv Proces,

Kontraindikationer, Muskelterapi og Selvudvikling.