HVAD ER HOLOTROPI?


Holotropic Breathwork, udviklet af Christina og Stanislav Grof, M.D., er en åndedrætsteknik, kombineret med specielt udvalgt musik samt kropsterapi. Det er en kraftfuld metode til selvudvikling og healing af krop og psyke. Holotropic betyder ”bevægelse mod helhed” (af græsk og latin: holos = helhed, trepein = bevægelse hen imod).


Vi ønsker alle, at forstå os selv bedre. Typisk er vi kun bevidste om ca. 10% af det vi indeholder, de 90% er ubevidste for os. Fysiske problemer stammer ofte fra noget psykisk. Det er det, man kalder psykosomatiske sygdomme. Ved at forstå psyken bedre, kan man blive mange af disse fysiske problemer kvit. Det kræver, at man kan arbejde med det i trygge omgivelser og få den rette hjælp, til at integrere oplevelserne. Så kan de bruges konstruktivt og give nye indsigter. Og her er holotropisk åndedrætsteknik et rigtig godt redskab, til at få øje på ubevidste handlemønstre, sammenhænge imellem psyken og fysiske blokeringer og få indsigt i de åndelige aspekter.​


Efter hver session bliver du bedt om at tegne en mandala. Når sessionen er færdig for alle, deles essensen af den enkeltes oplevelse i sessionen. Dette er for at integrere oplevelsen, så den kan ”bruges” i hverdagen. Teknikken skal ikke ses som et alternativ til psykoterapi, men som en måde at få forståelse for det hele menneske, man er.


Hvis vores TV går i stykker, ved vi godt, at udsendelserne bliver sendt og kan modtages af alle andre. På samme måde kan man sige, at det, at vores krop/sind ikke er åbent for at modtage signaler fra det kollektive/spirituelle lag, ikke betyder, at der ikke sendes og kan skabes kontakt til det kollektive bevidsthedslag, til kontakt med noget større end os selv.


Krop - sind - ånd!


Denne treenighed skal ligeværdigt med i en selvudviklingsproces. Derfor er det vigtigt at lytte til sin krop.

Alt for mange vælger i vore dage, at dulme de signaler, som kroppen giver med medicin. Det betyder at vi mister vigtig læring - som kan være vigtig i vores selvudviklingsproces. Kroppen er en fantastisk spændende mekanisme. At lære kroppens signaler at kende er meget spændende og fascinerende.

​Jo mere kropsbevidsthed man får, jo mere kan man bruge kroppen som terapeut. Og hvem kender os bedre end netop - os selv? I hvert fald, hvis vi åbner til det ubevidste også.

Kroppen har været en del af os - lige fra undfangelsen. Og den husker bedre end vores hjerne - nogle af de første oplevelser vi har haft i livet.​ Den husker tilbage til selve undfangelsen. Er det ikke utroligt?


Vi beder om en personlig samtale før første holotropi-session.

VIL DU VIDE MERE?


Stanislav Grof har i lang række bøger og artikler beskrevet sin forskning og psykoterapeutiske metode - foruden andre beslægtede emner.

Besøg også holotropi.dk.Apollon v/ Helle Nielsen // 8000 Aarhus C

  +45 2320 4670 // hnbear@hotmail.com

SESSIONERNE

En holotropisk åndedrætssession er enkel og noget alle kan deltage i. Vi arbejder med begreber som 

Holotropic Breathwork, Kollektiv Proces,

Kontraindikationer, Muskelterapi og Selvudvikling.